Praktijkmodule Familieopstellingen bij trauma, afscheid en verlies

 Basis en Praktijkmodule
Familieopstellingen bij afscheid, trauma en verlies
 basis en 
vervolg

Wil je je middels de helende werking van familieopstellingen verdiepen in gezin van herkomst, kind en gezin en traumatische verlieservaringen met specifieke gebeurtenissen zoals:
-rouw en verlies (jong) gestorven binnen ouderlijk of eigen gezin.
-trauma
-adoptie
-onveilige hechting
-scheiding en samengestelde gezinnen
-liefdesverlies

-Ongeboren of overleden kinderen (abortus/miskramen of doodgeboren kinderen.)

Welke impact dit heeft in relatie en leven. Hoe dat zijn uitwerking kan hebben op de juiste plek in het systeem en wat dit voor invloed kan hebben op gedrag van de leden van een gezin? Hoe een persoon door de juiste plek in te nemen met zijn èigen pijn, verlies en (rouw)proces aan de slag kan.

Wil je je kennis verbreden over deze vorm van familieopstellingen en heling waarin deze specifieke gebeurtenissen met hun dynamieken aan bod komen?
Het gedrag van kinderen en volwassenen begrijpen vanuit systemisch perspectief? Zelfstandig leren om een basisopstelling te begeleiden.

Meld je dan aan voor deze praktijkopleiding familieopstellingen bij trauma-afscheid en verlies
De opleiding  bestaat uit 10 lesdagen incl de basistheorie familieopstellingen van Bert Hellinger en systeemopstellingen is een module van de beroepsopleiding Energetische Familietherapie. Er is een basismodule en vervolgmodule.
In de basismodule vind je verdieping in: 
Traumaverwerking
Rouw en verlies 
Verlatings en bindingsangst 

In de vervolgmodule vind je verdieping in:
Gemis
Relatie en verslavingsthematieken 
Scheiding  en samengestelde gezinnen 

Het ervaringsgericht werken biedt je de mogelijkheid om vanuit je eigen opgedane kennis er ervaringen een ander hierin bij te staan en wanneer gewenst in te zetten in je werk.

Deze vorm draagt bij aan een ordening in het systeem van herkomst. Bewustzijn verkrijgen op gedrag en het doorbreken van verstrikkingen en patronen geeft de mogelijkheid tot familieheling. Doordat thematieken terecht komen bij de juiste persoon kan er geheeld en gerouwd worden om verlies. Er ontstaat dan samenwerking in het systeem zonder dat wij zelf de ‘heler’ zijn. Wij lossen namelijk niets op, maar wij als persoon worden door onze eigen thema’s en processen een ‘heler mens’ wanneer we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onszelf en voor ons eigen leven. Op deze manier kan de liefde de juiste kant opstromen, namelijk van groot naar klein. Het geven en nemen is dan weer in balans. Ook al betekent dat soms afscheid nemen. De winst hiervan is verbinding en echt contact.
Tijdens deze opleiding vormt je persoonlijke groei en je eigen processen een groot onderdeel. Vanuit eigen verwerkte ervaringen ben je pas in staat een ander, een cliënt, hierin bij te staan vanuit een veilige basis. Dat vraagt van jou als cursist een voortdurende bereidheid tot zelfontwikkeling en groei omdat je je eigen gereedschap bent in dit werk.
Elke les word je uitgenodigd je eigen handelen te onderzoeken en je waarneming en voelen te verfijnen, tevens krijg je tools en de nodige theoretische bagage om zelfstandig thema’s te ervaren en in bij te staan.

Daarnaast is het veel oefenwerk. (praktisch bezig zijn) 

Kosten: 1200 euro (incl theorie examen)

Startdatum: Basismodule 31 okt 
                         
Vervolgmodule wordt gepland 

Let op, deze praktijkopleiding is een module van 10 lesdagen in de beroepsopleiding energetische familietherapie. Je kunt deze ook los volgen.

-Basismodule in het basisjaar
-Vervolgmodule (alleen te volgen wanneer je de basismodule hebt 
gedaan) in het vervolgjaar.