Energetische FamilieTherapie (geaccrediteerd)

Wil je graag aan de slag of je verder ontwikkelen op het gebied van persoonlijke groei, het familiesysteem, systemisch en energetisch werk? Herkennen van bespiegelingen (van het kind), je (familie)patronen en je mechanismen. Wil je je innerlijk verdiepen om te groeien in bewustzijn? Concrete vaardigheden leren om de weg naar binnen te maken, ontwikkelen van draagkracht en een ander hierin bij te staan op emotioneel mentaal en fysiek vlak.
Een diepgaand energetisch groeitraject waar je met jezelf geconfronteerd wordt met een therapeutische insteek die je zowel persoonlijk als in je werk/praktijk kunt inzetten.
Er wordt gewerkt in kleine groepen met persoonlijke aandacht en begeleiding waar de nodige zelfreflectie van je gevraagd wordt.

Deze door het CRKBO geregistreerde en KTNO geaccrediteerde 1-jarige beroeps/vakopleiding Energetische FamilieTherapie staat in het teken van groeien in bewustzijn, systemisch werk en zelfreflecterend vermogen. Vanuit eigen ervaring leer je terug te gaan naar je eigen bodem en deze te ontwikkelen. Vanuit deze basishouding leer je werken met een ervaringsgerichte-methode waarbij je andere leert begeleiden waarmee je een groeistap aanreikt, bewustzijn en beweging creëert en door praktische oefening direct je eigen thematieken kunt aanpakken. Deze is er vooral op gericht om op veilige wijze weer in verbinding met en bij jezelf te komen.

Tijdens de opleiding krijg je theoretische en praktische vaardigheden aangereikt die gebaseerd zijn op de basistheorie en achtergrond van het familiesysteem, de chakrapsychologie en systemisch werk. En ga je zelfstandig leren werken met familieopstellingen. Daarnaast leer je de bespiegelingen (van het kind-en de buitenwereld), je patronen en reactiemechanismen te herkennen waar je later mee aan de slag kunt.

We creëren vooral bewustzijn, je leert niet om dingen weg te halen of op te lossen maar in beweging te zetten waardoor een verwerkingsproces in gang wordt gezet. Je leert een aanreiking te geven om te groeien en maken een ander bewust van de verstopte blokkades en mechanismen. Alvorens ga je dit traject eerst met jezelf aan.

__________________________________________

Registratie, accreditatie & erkenning met kwaliteitscode en garantie :

De Krachtwijzer is een geregistreerde onderwijsinstelling bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
De opleiding Energetische Familietherapie en het vervolgjaar hiervan zijn geregistreerde beroepsopleidingen die voldoen aan de kwaliteitscode. Ook is deze vakopleiding geaccrediteerd door het KTNO. Verder zijn we goedgekeurd en aangesloten bij de beroepsvereniging het CAT en erkent door het BATC. Na het volgen van de opleiding kun je je hier ook bij aansluiten of studiepunten voor halen. Voor vergoedingen hangt het af van je vooropleiding en of andere certificaten.
Goed om te weten is dat je een gedeelte van het lesgeld kunt indienen als studiekosten bij de belastingdienst. Let op! Dit is persoonsgebonden.

Scholing voor Re-integratie via UWV

Wij hebben een overeenkomst met het UWV gesloten zodat wanneer je werkzoekende bent (zw) van dit budget gebruik kunt maken om onze opleidingen te volgen. De overeenkomst geldt voor alle opleidingen in ons aanbod. Voor mogelijkheden neem je contact op met je re-integratie adviseur.