Energetische FamilieTherapie

(Voorheen opleiding energetische (kinder) Therapie)

Wil je graag aan de slag of je verder ontwikkelen op het gebied van persoonlijke groei, energetisch en systemisch werk, het familiesysteem en fijngevoeligheid?
Herkennen van bespiegelingen (van het kind)
Wil je je innerlijk verdiepen om te groeien in bewustzijn?
Concrete vaardigheden leren om de weg naar binnen te maken naar onze eigen bodem en een ander hierin bij te staan?

Een diepgaand energetisch groeitraject waar je met jezelf geconfronteerd wordt met een therapeutische insteek die je zowel persoonlijk als in je werk/praktijk kunt inzetten.
Er wordt gewerkt in kleine groepen met persoonlijke aandacht en begeleiding waar de nodige zelfreflectie van je gevraagd wordt.

Deze door het CRKBO erkende 1-jarige beroepsopleiding Energetische FamilieTherapie staat in het teken van groeien in bewustzijn, zelfreflecterend en invoelend vermogen. Vanuit eigen ervaring leer je terug te gaan naar je eigen bodem en deze te ontwikkelen. Vanuit deze bodem leer je werken met een ervaringsgerichte-methode waarbij je een behandeling/consult eigen maakt waarmee je diepgang en bewustzijn creëert en je eigen thematieken mee kunt aanpakken.
Deze is er vooral op gericht om op veilige wijze weer in verbinding met je fysieke en emotionele gezondheid te komen.

Tijdens de opleiding krijg je theoretische en praktische vaardigheden aangereikt die gebaseerd zijn op de chakra(ontwikkelings)psychologie en de theoretische achtergrond van het familiesysteem. Daarnaast leer je de bespiegelingen (van het kind-en de buitenwereld), je patronen en reactiemechanismen te herkennen.
We creëren vooral bewustzijn, je leert niet om dingen weg te halen of op te lossen maar in beweging te zetten waardoor een verwerkingsproces in gang wordt gezet. Je leert een aanreiking te geven om te groeien en maken een ander bewust van de verstopte blokkades en mechanismen. Alvorens ga je dit traject eerst met jezelf aan.

Algemene informatie

Studiegids aanvragen

 

.

 

Lees hier de ervaringen van de cursisten.

Data’s lesdagen groep 5

Data’s lesdagen groep 6 nieuwe groep

Start nieuwe groep (6) : 30 maart 2019 (kennismakingsochtend)

De Krachtwijzer is sinds 2015, een door het CKRBO, geregistreerde onderwijsinstelling.
De opleiding Energetische (familie) therapie en het vervolgjaar hiervan, zijn geregistreerde beroepsopleidingen.

Goed om te weten is dat je een gedeelte van het cursusgeld kunt indienen als studiekosten bij de belastingdienst. Dit is persoonsgebonden.

Wat houdt het nu precies in:

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Wat verstaat de Belastingdienst onder ‘beroepsonderwijs’?

De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding.

 

Inschrijven Beroepsopleiding Energetisch Familietherapie

Totaal: € -