De impact van een (onverwerkt) verlies systemisch gezien

Een gevoel van leegte of een gemis, angsten, verlatings-bindingsangst, verslavingsgevoelig of moeite om helemaal hièr te zijn, zijn vaak signalen die erop wijzen dat er iets aan het licht gebracht wil of mag worden. Het kan zijn dat je onbewust iets uit je familiesysteem meedraagt wat soms al generaties doorwerkt.
Tijdens deze interactieve lezing vertel ik je welke impact een (onverwerkt) verlies zoals overlijden, miskramen-abortus-doodgeboren kinderen, een verlies van een geliefde of hechtingspersoon en een of scheiding systemisch gezien kan hebben en geef ik je inzichten die tot handelen kunnen komen.Je kunt je eigen ervaring inbrengen deze avond. Aan de hand hiervan laten we ontstaan wat er mag ontstaan.

Je kunt deze lezing als bijscholing gebruiken. Deze is vrijgesteld van btw.

Ongeboren kinderen zoals miskramen-abortus-overlijden bij geboorte maar ook overleden kinderen, verlies van ouders of grote liefdes en een scheiding hebben een grote impact op ons (gezins)leven.
Het zijn allemaal traumatische verlieservaringen zowel voor volwassenen als het kind waar veelal niet voluit om gerouwd wordt soms zelfs al uit vorige generaties. Een van de basisprincipes van het familiesysteem zijn dat iedereen een eigen plek heeft en erbij hoort. Bij verlieservaringen kan het zijn er niet voluit gerouwd wordt waardoor iemand onbewust buiten het systeem geplaatst wordt waardoor er een lege plek ontstaat. We huilen wel maar echt rouwen betekent ook afscheid nemen en verantwoordelijkheid nemen voor het verlies. Zolang er niet echt gerouwd wordt kan diegene zijn plek niet innemen en blijft dit onverwerkt verlies doorwerken in de volgende generaties.
Pas als iedereen, dus ook jij, je eigen plek weer inneemt kan er gerouwd worden en de lege plek en de leegte verwerkt worden.

Datum Nieuwe data wordt gepland
Inloop vanaf 19.15 uur met koffie/thee
Start lezing 19.30 uur tot 21.30
Kosten 25 euro
Deze bijscholing is vrijgesteld van btw

Je kunt je eigen ervaring inbrengen tijdens deze avond.

Wil je je hierin verder. verdiepen kijk dan eens bij onze praktijkopleiding Familie opstellingen

8- Daagse praktijkopleiding ‘Familieheling’
Gezinsheling bij verlies en rouw.

Wil je je verdiepen in specifieke gebeurtenissen en dynamieken zoals scheiding, samengestelde gezinnen en verlieservaringen zoals onveilige hechting, abortus, miskramen of doodgeboren kinderen. Of wanneer er leden van de familie (volwassenen of kinderen) overlijden of buitengesloten worden en hoe dat zijn uitwerking kan hebben op de juiste plek in het systeem en wat dit voor invloed kan hebben op gedrag van de leden van een gezin? Hoe een persoon door de juiste plek in te nemen met zijn èigen verlies en rouwproces aan de gang kan.

Wil je je kennis verbreden over deze vorm van familieheling waarin deze specifieke dynamieken aan bod komen?
Het gedrag van kinderen en volwassenen begrijpen vanuit systemisch perspectief?

Een traject waarin het innemen van je eigen plek, het ongeboren kind en elk lid van het gezin een plek krijgt centraal staat.

 

Inschrijven De Impact van een (onverwerkt) verlies systemisch gezien

Totaal: € -