FAMILIE OPSTELLINGEN SEMINARs

MODULE Kanker bij (jonge) vrouwen

2 daagse bijeenkomst:

Inzicht in hoe een ziekte, specifiek kanker bij (jonge) vrouwen, verband kan houden met je (onbewuste) familiegeschiedenis en verborgen dynamieken. Het ziektebeeld terug herleiden naar een onverwerkt trauma in die familiegeschiedenis. Geen oplossing of garantie voor genezing of om de dood te ontzien maar een confrontatie en instemming met het leven, loutering en alles wat daarbij hoort. Zelfs al is er geen genezing meer mogelijk en er kan fysiek niets meer gedaan worden, dan is het alsnog heilzaam voor iemands ziel en zijn of haar nazaten. Zowel tijdens het ziekte áls het herstelproces.
Specifiek wanneer je baarmoederhalskanker of andere gynaecologische kanker, huid of borstkanker hebt (gehad) maar ook andere vormen van kanker die bij jou of in je familie voorkomen. Je kunt je eigen ziekte en uit je familie inbrengen.

AANMELDEN

MODULE verslavingen en gedragsstoornissen
bij jongeren en (jong) volwassenen

 

2 daagse bijeenkomst:

Op een diepere laag de kern van het probleem aanpakken door te kijken welke gebeurtenissen uit het familiesysteem ten grondslag liggen aan verslavingen en stoornissen in de puberteit, bij adolescentie en volwassenen. Onderzoeken wat een (systemische) leegte is en hoe deze onbewust aanstuurt. Eetstoornissen, drank/drugsverslaving, angst/hechting en contactstoornis of agressieproblemen zijn een greep uit de thematieken die aan bod kunnen komen.  Kinderen en (jong)volwassen nemen vanuit het bindings & familiegeweten onbewust de taak op zich om de balans in het systeem te herstellen. Er wordt niet met een kind zelf gewerkt, het gedrag of probleem wordt bekeken door eerst met ouders aan de slag te gaan. Je hebt je eigen inbreng tijdens deze dagen.

AANMELDEN

MODULE scheidingen en samengestelde gezinnen

 

2 daagse bijeenkomst:

Door verschillende gebeurtenissen kunnen er verstoringen in een gezin plaatsvinden waardoor de zogeheten systeemwetten niet meer gevolgd worden. De basis van een gezin wordt gevormd door de relatie van vader en moeder maar kan door bv een (vecht)scheiding, verlies, ruzie of geweld leiden tot onrust, onveilige situaties, loyaliteitsconflicten en probleemgedrag of gedoe met nieuwe partners. Op een diepere laag de kern van het probleem aanpakken door te kijken en herleiden welke onbewuste dynamiek er in het (samengesteld) gezin speelt. Kinderen, jong of oud, worden zo ontlast van problemen die niet van hen zijn. Je gaat aan de slag met je eigen inbreng in je huidige gezin of gezin van herkomst. 

AANMELDEN

MODULE bindings en relatieproblemen

 

2 daagse bijeenkomst:

Verlies van binding door langdurige ernstige ziekte of de dood van een van beide ouders,  adoptie, in een pleeggezin of tehuis geplaatst of een tijdelijke scheiding van moeder of vader zijn gebeurtenissen die diepe impact hebben die ten grondslag kunnen liggen aan een bindingsstoornis waardoor een gezonde relatie aangaan lastig is. Je onderzoekt wat de impact is van een onverwerkt verlies in je familie en wat dit voor effect heeft op je manier van verbinden. Ook ga je kijken naar vorige partners, zij zijn systemisch belangrijk, en de manier waarop die relatie beëindigt is. Dit kan onbewust invloed hebben op de huidige relatie en de mate van beschikbaarheid. Bindings, relatie en hechtingsproblemen, verlatings en bindingsangst, onbereikbare liefde en ongezonde relaties zijn thematieken die aan bod komen. Je gaat zelf aan de slag met deze thema’s.

 

AANMELDEN


Tijdens deze opstellingen seminars ga je diep in op de kern en de onderliggende oorzaak van specifieke thematieken.  Je gaat kijken naar de systeemwetten en de verborgen familiedynamieken. B
epaalde tragische gebeurtenissen en ongewone situaties in je (familie)geschiedenis hebben enorme invloed en een diepe impact op je familiesysteem, in je leven, je gezin, je relatie en gezondheid. Op de generaties die volgen en hoe wij ons als mensen ontwikkelen.

Een grote misvatting is dat we deze problemen en  trauma’s ‘overkrijgen’ maar in feite nemen we ze onbewust vanuit loyaliteit, een aangeleerde manier van binding en uit angst voor verlies over. Onverwerkte gebeurtenissen en trauma’s zoals het op jonge leeftijd verliezen van één van beide ouders of verlies van een jong kind in een gezin. Langdurige lichamelijke of psychische ziektes. Geboortetrauma’s, verlies, scheiding, misbruik, ongeluk, geweld, uithuisplaatsing ed. kunnen lijden tot verslavingen en (gedrags)problemen, gedoe in het gezin, bindings en relatieproblemen en ook tot ziektes.

Door de unieke ambacht waarmee gewerkt wordt zijn deze seminars/workshops geschikt voor mensen die voor het eerst kennis maken met familieopstellingen als voor mensen die al vaker familieopstellingen hebben gedaan of professioneel gebruiken. Deelname is daardoor voor ieder mens, ouder(s), begeleider en professional.
Je bent tijdens deze intensieve dagen je eigen gereedschap en hebt je eigen inbreng die we uitwerken in een opstelling tijdens een van deze 2 dagen. Er zijn daardoor veel demonstratie opstellingen die je ziet waarvan je volop de werking kunt ervaren. Je doet tijdens deze seminars naast kennis, ervaringen en vaardigheden een diepgaande groeistap in je eigen ontwikkeling.

Kosten
395 euro per module
aanbetaling 50 euro bij aanmelding

Data 

29 sept en 10 okt: Module scheiding en samengestelde gezinnen
4 okt en 24 okt: Module bindings en relatiethematieken
27 okt en 7 nov: Module verslavingen en gedragsstoornissen bij jongeren en (jong) volwassenen
6 dec en 15 dec: Module kanker bij (jonge) vrouwen

De modules zijn los, willekeurig en vaker te volgen.