Familieopstellingen
Themaworkshops

Specifieke onderwerpen omtrent moeilijk en niet te verklaren gedrag of verslavingsproblematiek bij kind, jongeren en jong volwassenen, (samengestelde) gezinnen, stiefouders & verzorgers.

 

Deze workshops zijn geschikt voor mensen die voor het eerst kennis maken met familieopstellingen als voor mensen die al vaker familieopstellingen hebben gedaan of professioneel gebruiken. Deelname is daardoor voor ieder mens, ouder(s), verzorger/begeleider en professional.

Meerdaagse workshops

Zie je probleemgedrag, langdurige klachten of verslavingsproblemen en gevoeligheden bij (jong volwassen) kinderen en lopen jullie vast? Heb je gedoe in je (samengesteld) gezin en wil je de gezinssituatie en/of ouderrelatie verbeteren? Werk je in dit vakgebied en kom je niet tot de kern van het probleem. Kom dan meedoen met een van onderstaande groeitrajecten. 

2 daagse bijeenkomst met thema
Moeilijk of niet te verklaren gedrag en verslavingsproblematiek bij kind, jongeren en jong volwassenen

Op een diepere laag de kern van het probleem aanpakken door te kijken welke onverwerkte gebeurtenissen & trauma’s uit de familiegeschiedenis ten grondslag liggen aan storend, moeilijk of niet te verklaren gedrag en klachten bij (jonge) kinderen, in de puberteit en adolescentie. De invloed en impact die deze gebeurtenissen hebben is groot. Soms zijn de ouders onbewust en indirect de oorzaak van het probleem (van het kind) en niet andersom.
Uiteenlopend van lastig, moeilijk, niet te verklaren en onhandelbaar gedrag. Angsten, dwang/tics, concentratieproblemen, liegen, driftig of agressie, gebruik van verdovende middelen, eetproblemen, gokken/gamen, lusteloos, depressie, sombere gevoelens, eenzaamheid of langdurige lichamelijke klachten zijn een greep uit de thematieken die aan bod kunnen komen. 

2 daagse bijeenkomst met thema
Samen (gesteld) gezin zijn: samengestelde gezinnen, stiefouders en verzorgers

De basis van een gezin wordt gevormd door de relatie van vader en moeder maar kan door bv een scheiding van de ouders, verlies van een van de ouders, verstoting en/of nieuwe gezinsleden leiden tot onrust, loyaliteitsconflicten, probleemgedrag of gedoe met nieuwe partners/stiefouders en nieuwe kinderen/stiefkinderen. Wanneer er ouders (gedeeltelijk) wegvallen, nieuwe gezinsleden bijkomen zoals nieuwe partners of kinderen kan er onrust, een onveilig gevoel en verwarring ontstaan over ieders rol, en plek en verantwoordelijkheid. Op een diepere laag de kern van het probleem aanpakken door te kijken en herleiden welke onbewuste dynamiek er in het (samengesteld) gezin speelt en welke verantwoordelijkheden horen bij de ouder en stiefouderrol. Hoe verhouden stiefouders zich tov de andere ouder/ex-partners en andersom.

 

Een grote misvatting is dat we deze problemen en trauma’s ‘overkrijgen’. Onbewust nemen wij, en ook onze kinderen, problemen en gedoe over van onze voorouders uit bescherming voor onze eigen pijn. We binden we ons aan die thema’s uit liefde of eigenlijk vóór de liefde, uit overleving.

Onverwerkte gebeurtenissen en trauma’s uit je (familie)geschiedenis zoals jong verlies binnen een gezin van een ouder, broertjes of zusjes, een scheiding of abortus. Misbruik, geweld, uithuisplaatsing, langdurige ernstige of psychische ziektes ed. kunnen lijden tot gedrags- en hechtingsproblemen, klachten, verslavingsproblematieken en gedoe binnen een (samengesteld)gezin.
Onbewust kopiëren of compenseren kinderen gedrag om dingen aan het licht te brengen in een familie(systeem)

Wat ga je doen
Je gaat systemisch kijken naar wat er ten grondslag ligt aan (gedrags)problemen die er spelen bij kind/jong(eren) volwassenen of in een (samengesteld) gezin. Er wordt niet met kinderen zelf gewerkt. Kunst is om inzicht te krijgen in de onbewuste verstrikking waar een kind mee belast is en de onderliggende dynamiek om vanuit daar verandering aan te brengen.

Door de krachtige werking van deze therapievorm zal er naast onverwachte inzichten ook een verwerkingsproces in gang gezet worden waardoor je je eigen problemen kan gaan aanpakken. En bovenal bezig zijn om kinderen te ontlasten van dingen die niet van hen zijn en hen om te leren gaan met hun levenslessen. Je bent tijdens deze intensieve dagen je eigen gereedschap en hebt je eigen inbreng die we uitwerken in een opstelling tijdens een van deze 2 dagen. De theorie wordt in de workshop direct vertaald naar de praktijk door praktische oefeningen. Er zijn daardoor veel demonstratie opstellingen die je ziet waarvan je volop de werking kunt ervaren. Je doet tijdens deze dagen naast kennis en ervaringen een diepgaande groeistap in je eigen ontwikkeling waarbij het belang van het kind voorop staat.

Achtergrond informatie
Gebaseerd op de basistheorie en achtergrond van Bert Hellinger (1925), psychotherapeut en grondlegger familieopstellingen.

Tijden en info
9.30/+-14.30
Inloop 9:15

Kosten
350 euro (2 dagen)
aanbetaling 50 euro bij aanmelding.
Voor lekkere koffie, thee, tussendoortjes en een lunch word gezorgd.

Data
13 en 27 juni
Moeilijk en niet te verklaren gedrag of verslavingsproblematieken bij kind, jongeren en jong volwassenen

Datum na de zomervakantie
Samen (gesteld) gezin zijn: samengestelde gezinnen, stiefouders en verzorgers.

De workshops zijn los, willekeurig en vaker te volgen.

Het werken met deze therapievorm geeft inzichten en een groei impuls. Het is geen middel om een behandeling te vervangen. Het opent een andere zienswijze en nieuw perspectief en leidt tot hele andere inzichten dan de naar buiten reikende beweging tot kennis en inzicht. Confronterend, doeltreffend en een effectieve aanvulling op de reguliere zorg. Er zijn geen kinderen bij, tenzij ouder dan 18 met voorkeur onder begeleiding.