verstrikking Bert Hellinger

Verstrikking


Bert Hellinger, de grondlegger van het familieopstellen heeft ontdekt dat kinderen vaak de gevoelens en gedragingen overnemen van een (verstoten) persoon binnen de familie.

Als dit niet duidelijk wordt, kan zo’n kind een leven lang vasthouden aan gevoelens en gedragingen, die in feite niet van hemzelf zijn. 
Bert Hellinger gebruikt hiervoor het woord ‘verstrikking’. Het kind is dan, ook wanneer men reeds volwassen is, met de (verstoten) persoon verstrikt. Het kind neemt de plaats in van deze persoon en doet daarmee (volledig onbewust) een poging om het evenwicht in het familiesysteem te herstellen. 
Het behoeft geen betoog om in te zien dat zo iemand niet vrij is om zijn eigen leven te leiden. Deze persoon leeft zijn leven zo gezegd ‘in dienst van’, maar dit alles gebeurt volledig onbewust.
Door middel van een familieopstelling kom je op soms verbluffende wijze in contact met je ‘familieziel’. Of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waar je deel van uitmaakt.
Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons leven spelen dan we vaak beseffen.

Jij behoort tot een gezin, jouw gezin van oorsprong waarin je geboren bent.
Dat gezin maakt op zijn beurt deel uit van een familie. Je bent er in opgegroeid (je ouderlijk gezin) of je hebt zelf een gezin, misschien heb je jouw familie door omstandigheden nooit of slechts gedeeltelijk gekend.

Misschien heb je ook al zelf voor een gezin gekozen: je leeft alleen of met een (nieuwe) partner, je hebt wel of geen (stief)kinderen. We spreken in alle gevallen van een familiesysteem met zijn geschiedenis, zijn eigen manier van omgaan met de dingen, zijn gevoeligheden, zijn gelukkige en verdrietige momenten.
Soms bots je in je leven keer op keer op een zelfde thema of probleem waar je maar geen helderheid in krijgt en dat je verhindert voluit te leven. Het lijkt wel alsof het lot je tegen zit.

Een familieopstelling kan op een ontroerende en vaak wonderlijke manier inzicht geven in de onbewuste patronen die daar aan ten grondslag liggen en die vaak al vele jaren doorgegeven zijn van generatie op generatie.
Zo kunnen gebeurtenissen van generaties lang terug, bijvoorbeeld oorlog, misbruik, criminaliteit, uitbuiting, abortus, emigratie, adoptie, verstoting, het (vroegtijdige) overlijden van familieleden, echtscheiding, enzovoort, vaak volledig onbewust in de familie doorwerken en zijn er patronen ontstaan die alle leden van een familie in meer of mindere mate beïnvloeden.

Een familieopstelling verbindt je met jouw familiesysteem, jouw voorouders en hun lot waardoor je zelf terug beweging kunt brengen in wat vast zit, in wat zich steeds maar herhaalt in je leven.
 -Bert Hellinger