Vervolgjaar Energetische FamilieTherapie

Deze 1 jarige beroepsopleiding is voor mensen die het basisjaar Energetische Familietherapie gevolgd hebben of een vooropleiding of ervaring hebben in dit vakgebied.

Wil je verder groeien in bewustzijn? 

Heb jij een achtergrond in energetisch en/of systemisch werk. Heb je een vooropleiding gedaan of het basisjaar gevolgd bij De krachtwijzer en wil je jezelf en jouw vaardigheden verder ontwikkelen, verdiepen en je innerlijke groeitraject verbreden. Of wil je je praktijk verder ontwikkelen of misschien je eigen praktijk gaan opzetten? Dan kun je je aanmelden voor deze beroepsopleiding. 

Wil je graag aan de slag of je verder ontwikkelen op het gebied van persoonlijke groei, energetisch en systemisch werk, het familiesysteem en fijngevoeligheid? Herkennen van bespiegelingen (van het kind) en je reactiemechanismen. Wil je je innerlijk verdiepen om te groeien in bewustzijn? Concrete vaardigheden leren om de weg naar binnen te maken naar onze eigen bodem en een ander hierin bij te staan?

Een diepgaand energetisch groeitraject waar je met jezelf geconfronteerd wordt met een therapeutische insteek die je zowel persoonlijk als in je werk/praktijk kunt inzetten.
Er wordt gewerkt in kleine groepen met persoonlijke aandacht en begeleiding waar de nodige zelfreflectie van je gevraagd wordt.

Uitgangspunten:

Herhaling van de lesstof
Verdieping in je persoonlijke groei
Gericht op wat er nodig is om te groeien
Groeien in bewustzijn en kwaliteiten ontwikkelen
Verdieping in het familiesysteem
Praktijkvorming en oefening
Opzetten van je eigen praktijk (wanneer gewenst)

Tijdens dit vervolgjaar vormt de basis van het eerste jaar een rode draad.

Algemene informatie

startdatum
15 juni 2019
17 april 2020

lesdagen 

 

Inschrijven Beroepsopleiding vervolgjaar Energetisch Familietherapie

Totaal: € -

De Krachtwijzer is sinds 2015, een door het CKRBO, geregistreerde onderwijsinstelling.
De aangeboden opleidingen Energetische FamilieTherapie en het vervolgjaar hiervan geregistreerde beroepsopleidingen zijn.

Je kunt daarom een gedeelte van het cursusgeld indienen als studiekosten bij de belastingdienst.
Hoeveel is afhankelijk per persoon.

Wat houdt het nu precies in:

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Wij dus…

Wat verstaat de Belastingdienst onder ‘beroepsonderwijs’?

De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding.