Vervolgjaar Energetische FamilieTherapie

Heb jij een achtergrond als energetisch therapeut, in systemisch werk, coach of wil je je verder ontwikkelen op persoonlijk vlak, heb je een soortgelijke vooropleiding gedaan of deze beroepsopleiding gevolgd bij de krachtwijzer en wil je jezelf en jouw vaardigheden verder ontwikkelen, verdiepen en je innerlijke groeitraject verbreden. Voor iedereen die zich verder wilt verdiepen op het gebied van persoonlijke groei, systemisch en energetisch werk, bewustwording en het familiesysteem. Meld je dan aan voor deze beroepsopleiding.

”Wil je graag aan de slag of je verder ontwikkelen op het gebied van persoonlijke groei, systemisch en energetisch werk, het familiesysteem en fijngevoeligheid? Wil je je innerlijk verdiepen om te groeien in bewustzijn?
Concrete vaardigheden leren om de weg naar binnen te maken en een ander hierin bij te staan?”

Uitgangspunt van dit vervolgjaar:

Herhaling van de lesstof
Groeien in bewustzijn en je eigen kwaliteiten ontwikkelen
Verdieping in het familiesysteem
Wanneer gewenst; opzetten van je eigen praktijk

Tijdens dit vervolgjaar vormt de basis van het eerste jaar een rode draad.

Algemene informatie

startdatum 15 juni

lesdagen 

 

Inschrijven Beroepsopleiding vervolgjaar Energetisch Familietherapie

Totaal: € -

De Krachtwijzer is sinds 2015, een door het CKRBO, geregistreerde onderwijsinstelling.
De aangeboden opleidingen Energetische FamilieTherapie en het vervolgjaar hiervan geregistreerde beroepsopleidingen zijn.

Je kunt daarom een gedeelte van het cursusgeld indienen als studiekosten bij de belastingdienst.
Hoeveel is afhankelijk per persoon.

Wat houdt het nu precies in:

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Wij dus…

Wat verstaat de Belastingdienst onder ‘beroepsonderwijs’?

De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding.