FAMILIEOPSTELLINGEN

 

2 daagse bijeenkomsten waarbij er specifieke onderwerpen en thema’s aan bod komen:

Door de unieke ambacht waarmee gewerkt wordt zijn deze workshops geschikt voor mensen die voor het eerst kennis maken met familieopstellingen als voor mensen die al vaker familieopstellingen hebben gedaan of professioneel gebruiken. Deelname is daardoor voor ieder mens, ouder(s), begeleider en professional. Los, meermaals en willekeurig te volgen. Je bent tijdens deze intensieve dagen je eigen gereedschap en hebt je eigen inbreng.

Samen (gesteld) gezin zijn: samengestelde gezinnen, scheiding en stiefouders

 

2 daagse bijeenkomst:

De basis van een gezin wordt gevormd door de relatie van vader en moeder maar kan door bv een scheiding van de ouders, verlies van een van de ouders, verstoting en/of nieuwe gezinsleden leiden tot onrust, loyaliteitsconflicten, probleemgedrag of gedoe met nieuwe partners/stiefouders en nieuwe kinderen/stiefkinderen. Wanneer er ouders (gedeeltelijk) wegvallen, nieuwe gezinsleden bijkomen zoals nieuwe partners of kinderen kan er onrust, een onveilig gevoel en verwarring ontstaan over ieders rol, en plek en verantwoordelijkheid. Op een diepere laag de kern van het probleem aanpakken door te kijken en herleiden welke onbewuste dynamiek er in het (samengesteld) gezin speelt en welke verantwoordelijkheden horen bij de ouder en stiefouderrol. Hoe verhouden stiefouders zich tov de andere ouder/ex-partners en andersom. Je gaat aan de slag met je eigen inbreng in je huidige gezin of gezin van herkomst.

AANMELDEN

Mijn kind heeft last van mijn probleem: verslavingen en (gedrags)stoornissen
bij kinderen, jongeren en jong volwassenen

 

2 daagse bijeenkomst:

Op een diepere laag de kern van het probleem aanpakken door te kijken welke onverwerkte gebeurtenissen & trauma’s uit het familiesysteem ten grondslag liggen aan verslavingen, probleemgedrag en stoornissen bij (jonge) kinderen, in de puberteit en adolescentie. De invloed en impact die deze gebeurtenissen hebben is groot. Soms zijn de ouders onbewust en indirect de oorzaak van het probleem (van het kind) en niet andersom.
Eetstoornissen, gebruik van verdovende middelen, g
rensoverschrijdend gedrag, grenzeloosheid, angst/hechting en contactstoornis, driftig of agressief gedrags zijn een greep uit de thematieken die aan bod kunnen komen.  Kinderen en (jong)volwassen nemen vanuit het bindings & familiegeweten onbewust de taak op zich om de balans in het systeem te herstellen. Er wordt niet met een kind zelf gewerkt, het probleem wordt bekeken door eerst met ouders aan de slag te gaan. Je hebt je eigen inbreng tijdens deze dagen.

AANMELDEN

De ziekte kanker

2 daagse bijeenkomst:

Inzicht in hoe deze ziekte, specifiek kanker, verband kan houden met je (onbewuste) familiegeschiedenis en verborgen dynamieken. Het ziektebeeld terug herleiden naar een onverwerkt trauma in die familiegeschiedenis. Geen oplossing of garantie voor genezing of om de dood te ontzien maar een confrontatie en instemming met het leven, loutering en alles wat daarbij hoort. Zelfs al is er geen genezing meer mogelijk en er kan fysiek niets meer gedaan worden, dan is het alsnog heilzaam voor iemands ziel en zijn of haar nazaten. Zowel tijdens het ziekte áls het herstelproces.
Specifiek wanneer je baarmoederhalskanker of andere gynaecologische kanker of borstkanker hebt (gehad) maar ook andere vormen van kanker die bij jou of in je familie voorkomen. Je kunt je eigen ziekte en de ziekte uit je familie inbrengen.

AANMELDEN

Tijdens deze opstellingendagen ga je diep in op de kern en de onderliggende oorzaak van specifieke thematieken.  Je gaat kijken naar de systeemwetten en de verborgen familiedynamieken. Bepaalde tragische gebeurtenissen en ongewone situaties in je (familie)geschiedenis hebben enorme invloed en een diepe impact op je familiesysteem, in je leven, je gezin, je relatie en gezondheid. Op de generaties die volgen en hoe wij ons als mensen ontwikkelen.

Een grote misvatting is dat we deze problemen en  trauma’s ‘overkrijgen’ maar in feite nemen we ze onbewust vanuit loyaliteit, een aangeleerde manier van binding en uit angst voor verlies over. Onverwerkte gebeurtenissen en trauma’s zoals het op jonge leeftijd verliezen van één van beide ouders of verlies van een jong kind in een gezin. Langdurige lichamelijke of psychische ziektes. Geboortetrauma’s, verlies, scheiding, misbruik, ongeluk, geweld, uithuisplaatsing ed. kunnen lijden tot verslavingen en (gedrags)problemen, gedoe in het gezin, bindings en relatieproblemen en ook tot ziektes.

Door de unieke ambacht waarmee gewerkt wordt zijn deze workshops geschikt voor mensen die voor het eerst kennis maken met familieopstellingen als voor mensen die al vaker familieopstellingen hebben gedaan of professioneel gebruiken. Deelname is daardoor voor ieder mens, ouder(s), begeleider en professional.
Je bent tijdens deze intensieve dagen je eigen gereedschap en hebt je eigen inbreng die we uitwerken in een opstelling tijdens een van deze 2 dagen. Er zijn daardoor veel demonstratie opstellingen die je ziet waarvan je volop de werking kunt ervaren. Je doet tijdens deze dagen naast kennis en ervaringen een diepgaande groeistap in je eigen ontwikkeling.

Kosten
395 euro per module
aanbetaling 50 euro bij aanmelding

nieuwe data begin 2024  (10.00/16.00)

verslavingen en stoornissen bij jongeren en (jong) volwassenen

samen (gesteld) gezin zijn: samengestelde gezinnen, scheiding en stiefouders

de ziekte kanker

De workshops zijn los, willekeurig en vaker te volgen.

Het werken met deze therapievorm geeft inzichten en een groei impuls. Het is geen middel om een behandeling te vervangen. Het opent een andere zienswijze en nieuw perspectief en leidt tot hele andere inzichten dan de naar buiten reikende beweging tot kennis en inzicht. Confronterend, doeltreffend en een effectieve aanvulling op de reguliere zorg.