KRACHTWIJZER AMBACHT

-SANNE BLOM

Er wordt hier met een unieke en authentieke ambacht gewerkt waarmee je een dagelijks toepasbaar gereedschap in handen hebt. Deze is gebaseerd op verschillende principes waarbij je anders leert kijken en het uitgangspunt bewustzijngroei is.
Je leert je deze hier eigen maken.

Een veilige basis
Veiligheid staat hier voorop, in en bij elk traject.
Om te gaan voelen, ervaren of verwerken heb je een bodem nodig. Een innerlijke basis en grondhouding in jezelf. Je leert zelf eerst werken aan een gedegen fundament alvorens je met dit overbrengt aan anderen.

Fenomelogisch werken
Naast ons fysieke lichaam hebben we ook een energetisch lichaam. We kijken hier verder dan het zichtbare. Op een andere manier waarnemen dan alleen met je ogen en oren waardoor er een bron van informatie beschikbaar, bewust en zichtbaar gemaakt wordt. Fysiek, energetisch en systemisch door gebruik te maken van chakra & aura systeem en het familiesysteem. Ontwikkelen van je invoelend vermogen en intuïtie om tot de kern te komen.

Je manier van kijken
Om te groeien heb je je medemens nodig. De bereidheid om naar jezelf te kijken en met jezelf aan de slag te gaan. Vanuit een intrinsieke motivatie en met de nodige zelfreflectie. Je leert hier anders kijken. Naar jezelf, de buitenwereld, gedrag, tegenslagen, vastzittende patronen en gezondheid. En vanuit energetisch & systemisch perspectief. Je trekt de juiste mensen en dingen naar je toe om je te attenderen op je binnenwereld en je eigen handelen. Onze kinderen zijn hierin een van onze grootste spiegels.

Kennis + doorleefde ervaring = bewustzijn
Het uitgangspunt is bewustzijnsgroei, dat doen we door middel van energetisch voelen en systemisch werken. Niet alleen weten maar daadwerkelijk de gevoelservaring doorleven en voelen dat het zo is. 
Je leert hier vanuit een nieuw referentiepunt je bodem herstellen en draagkracht ontwikkelen. Naast de nodige kennis ontwikkel je ook je eigen gevoelswereld/bibliotheek.

Practice what u preach
Wat je zegt doe je zelf eerst. Je bent dus direct je eigen gereedschap.
Deze ambacht is een verzameld werk aan levenservaringen, studie, zelfonderzoek, praktijkervaringen uit mijn vakgebied en diepgaand proceswerk. Het is een aanreiking en een uitnodiging om je eigen unieke kwaliteiten te ontwikkelen.

Levenskunde
In onze wonden zit wijsheid. Onze (onverwerkte) ervaringen zijn onze beste leerschool. In die wonden en krassen op je ziel zit goudstof en kun je leren gebruiken als gereedschap. Zelfonderzoek, authenticiteit, zingeving, zelfstandigheid, zelfreflectie en verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers.
Hoofdthematieken zoals veiligheid, vertrouwen, kracht, liefde, communicatie en identiteit bieden de basis.

Familie – en systeemtherapie
Gebaseerd op de basistheorie en achtergrond van het familiesysteem van Bert Hellinger (grondlegger familieopstellingen) Het idee achter deze simpele maar doeltreffende werkvorm is dat onze familie en onze voorouders een veel grotere rol in ons huidige leven spelen dan we vaak beseffen. Met deze therapievorm wordt er een verwerkingsproces in gang gezet en groeistap aan gereikt waarbij je geconfronteerd wordt met je eigen handelen. Geen verlossing of oplossing maar een doeltreffende manier om onverwerkte trauma’s, oude pijn, klachten of belemmeringen aan te pakken. Daarbij ontlasten we onze kinderen direct van de dingen die niet van hen zijn en gaan we ze voor om te leren omgaan met hun eigen levenslessen.

Tot slot, de grootste les die ik leerde over het universele levensthema liefde. De grootste misvatting is dat deze buiten onszelf zit. Je leert hier om vanuit je eigen herstelde veilige bodem de weg naar binnen te maken. Naar een gezonde en beschikbare liefdesstroom en verbinding.