privacyverklaring

UW PRIVACY
Voor een goed korter of langerdurig (groei) traject zoals opleiding, training of workshop is het noodzakelijk dat ik, als docent van De Krachtwijzer, uw persoonsgegevens goed verwerk en vastleg. Dit omdat u gebruik maakt van onze diensten.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
De verwerkte persoonsgegevens bevatten:

•  medische achtergrond
•  eventuele informatie mbt vooropleidingen
•  gegevens mbt voortgang opleiding en/of training
•  scriptieonderwerp

Registratie van deelnemers aan onze opleidingen, training, lessen en workshops zijn oa gegevens zoals administratie & fiscale verplichtingen zoals

•  e-mailadres
•  naam en adres
•  geboortedatum
•  woonplaats
•  telefoonnummer
•  eventuele bedrijfsnaam
•  bankgegevens

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

•  zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens
•  er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als docent heb ik (Sanne Blom) als enige toegang tot uw gegevens

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

•  maken van bevestigingen-facturen-certificaten en diploma’s
•  verzenden van onze nieuwsbrief (mogelijkheid tot uitschrijven kan onderaan de nieuwsbrief)
•  gebruik bij belastingaangifte en of jaarafrekening.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De krachtwijzer holistisch opleidingscentrum zal uw persoonsgegevens mbt opleiding, training-workshops zullen niet langer bewaren dan strikt nodig is met een termijn van 5 jaar.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de nota en/of aanmeldbevestiging die u ontvangt staan de volgende gegevens

•  Uw naam, adres en woonplaats
•  emailadres en telefoonnummer
•  de kosten van de opleiding-training of workshop
•  korte beschrijving van de opleiding-training of workshop