Registratie-accreditatie en erkenning

De Krachtwijzer is een geregistreerde onderwijsinstelling bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs)
De opleiding Energetische Familietherapie en het vervolgjaar hiervan zijn geregistreerde beroepsopleidingen die voldoen aan de kwaliteitscode. Ook is deze vakopleiding geaccrediteerd door het KTNO en erkend door het BATC als scholing voor studiepunten.
Goed om te weten is dat je een gedeelte van het lesgeld kunt indienen als studiekosten bij de belastingdienst. Let op! Dit is persoonsgebonden.
Verder zijn we goedgekeurd en aangesloten bij de beroepsvereniging het CAT.
Na het volgen van de opleiding kun je je hier ook bij aansluiten. Voor vergoedingen hangt het af van je vooropleiding en of andere certificaten.

Re-integratie scholing UWV


-Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)
bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

-Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO) is een online platform voor kwaliteitsborging van vakopleidingen, modules en bij- of nascholingen in het particulier onderwijs, met ruime ervaring in complementaire gezondheidszorg (CAM-zorg). KTNO combineert specifieke kennis van CAM-zorg met knowhow van kwaliteitsborging en moderne informatietechnologie.
Keurmerk.
Particulier onderwijs valt niet onder het toezicht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Om tot vergelijkbare kwaliteit te komen, toetst en beoordeelt KTNO op een vergelijkbare manier. Bij accreditatie ontvangt een scholing het keurmerk.

BATC Beroepsvereniging
Elke natuurgeneeskundige opleiding, zowel hbo als mbo, kan als bijscholing meetellen. Echter geaccrediteerde hbo opleidingen zoals deze opleiding tellen mee voor benodigde uren in verband met de vergoedingen van zorgverzekeraars. Onze opleiding vindt u onder andere in het uitgebreide overzicht van de Stichting KTNO.
Alle vakopleidingen, modules en bij- en nascholingen die op de website van Stichting KTNO aantreft zijn voorzien van accreditatie en de meeste ervan worden tevens erkend door BATC. Waaronder Energetische Familietherapie.

-Het CAT Beroepsorganisatie
Waarbij na aansluiting je als therapeut valt onder het collectieve klacht- en tuchtrecht en voldoet aan de Wkkgz. Het is mogelijk om hier een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
zie www.catcollectief.nl

Wat verstaat de Belastingdienst onder ‘beroepsonderwijs’?

De Belastingdienst definieert beroepsonderwijs als ‘onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep’. Hieronder vallen ook ‘diensten inzake beroepsopleiding of herscholing en onderwijs’ gericht op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en –herscholingen vallen ook meer algemene cursussen om beter te functioneren in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding.